Chisholm Elementary School: 557 Ronnoc Ln New Smyrna Beach, FL