Mt Tipton Elementary School: P O BOX 248 Dolan Springs, AZ